Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Categoria: Bete di Spere

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Crowfunding

............
_Mandi nono, sâstu che il gno amì Marc al sta metint sù une aziende par vendi sapis a Triest? Usti, a ‘nd à bêçs di butâ vie! _Ma no, no ju met lui, i bêçs: al dopre il crowdfunding. Il craud-ce? _Il crowdfunding, nono. Si dopre un grum, in dì di vuê. Al è inglês: […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Gender

............
_Mandi nono! Mandi, frute! Ce âstu li? _O ai comprât un zûc pal piçul. Brave frute! Fâlu zuiâ tant, il gno nevodut. Ce i âstu cjolt? _Une cusinute. I plâs tant viodimi a fâ di mangjâ. Une cusinute? Nol è mighe une femine! Parcè no i âstu cjolt il bancut di mecanic? _Su po, nono, […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Realtât aumentade

............
_ Mandi nono! Mandi frute, ce fâstu cul telefonut in man? _O voi a cjace di Pokemon! Cui pochistu? _No pochi nissun, o voi a cjace di Pokemon, besteutis di un videozûc. Ah, un zugut! E parcè vâstu atôr cul telefonut, alore? No puedistu stâ ferme li a zuiâ? _Eh, no! Chel chi al è […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Babywearing

............
_Mandi nono! Mandi frute, sêstu cul gno pronevodut, vuê? _Sì, nono, o sin lâts a un cors di babywearing! Bevi ce? Babywearing, nono! Bevi tal veri? No isal masse piçul? Parcè no i compristu un biberon come ducj? No: Baby-wearing! “Baby” come “frut”, “wearing” come “vistî, meti intor”. Al è… Sì, sì, lu ai capît: […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. «Tutorial»

............
_Mandi nono! Mandi frute, ce fasistu cun chel bancâl? Âstu di fâ consegnis? _No, nono: o stoi fasint un taulin pe terace. E ce ti àno puartât cul bancâl, il len? _No, o dopri propit il len dal bancâl. A usin cussì, vuê. A jerin ancje al Salon dal Mobil. Sigûr: par movi i mobii […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Spoiler

............
_Mandi nono! Vuê o soi propite ledrose. Mi àn spoilerât il gno telefilm favorît. Spoile-ce? _Spoilerât. Mi àn fat un spoiler! Ah, cheste volte no tu mi freis: lu sai ancje jo ce che al è un spoiler. Al è chel aleton che a metin parsore de machine chei che a vuelin fâ i bulos. […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Home banking

............
_Mandi nono, cemût? Cjale ce timp! E a mi mi tocje lâ in bancje. O ai di fâ un bonific par paiâ il circul di briscule. _No puedistu fâlu stant a cjase, cul home banking? L’om ce? _Banking, nono, al è inglês: al vûl dîsi fâ robis di bancje. Ah, o ài capît: l’om banking. […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS – VEGAN

............
_Mandi nono, âstu viodût che a àn inventât il frico vègan? E ce jentrial il frico cul president american? Che nol è nancje plui lui, il president, no? _Ma no, nono: no Reagan: vègan. Al è l’inglês di “vegàn”: un che nol mangje ce che al derive des bestiis. Nancje luianie? _No, nono: nuie luianie. […] lei di plui +

ZODIAC FURLAN. Sgarpion

............
SGARPION Nassûts jenfri i 23 di Otubar e i 22 di Novembar Segn di tiere (nol è bon di nadâ) Leture preferide: La pagjine dai muarts dal Messaggero Il Sgarpion nol è il segn plui preseât dal zodiac. Par esempli, ae domande “Cuâl isal il to animâl preferît?”, cualchidun al rispuindarà il gjat, cualchidun il […] lei di plui +

ZODIAC FURLAN. Belance

............
Nassûts jenfri i 23 di Setembar e i 22 di Otubar Profum preferît: la broade. Cun pocje origjinalitât, chel che al à inventât l’oroscop al à decidût che chei nassûts sot dal segn de belance a son personis ecuilibradis (o scomet che se invezit de belance al ves cjatade la costelazion dal orloi, a saressin […] lei di plui +