Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Categoria: Bete di Spere

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Shabby chic

............
Mandi, Bete! Mandi nono! Sêstu vignût a cjatâmi? O passavi di chi… ce fâstu cun chel scrin, âstu di piturâlu? No, no, nono, lu met tal tinel! Ma cemût? Lu metistu cussì? Cence comedâlu? Al è dut scrodeât! Scrodeât? Cjale chi la vernîs, dute scussade! Ma nono! Al è fat a pueste cussì. Al è […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Shatush

............
Mandi nono! Mandi, Bete! Cemût? Avonde ben, nono. Dome che o soi plene di lavôr, no mi reste timp par fâ nuie. Eh, si viôt: trop isal che no tu vâs dal piruchîr? Cjale li, ce cjavei! Ce disistu, nono? O soi a pene stade! Pardabon? Fasiti tornâ indaûr i bêçs daurman, alore! Parcè po, […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Wienerschnitzel

............
Mandi nono! Mandi frute! Âstu bielzà pront di gustâ? O voi fûr, usgnot. Simpri ator, eh? O vin voie di provâ un gnûf ristorant che a àn viert. Al fâs cusine austriache e todescje. Ce? Austriache e todescje? Sêso fûr cul cjâf? Cun dutis lis robis buinis che o vin chi? I todescs a podaran […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Politically correct

............
Mandi, nono! Mandi Bete! Âstu viodût? Al è rivât l’Autun! O ai viodût sì! O jeri cumò a fevelâ cun Toni il scovacin, che al scovave vie lis fueis ta la rampe dai handicapâts fûr dal comun. Handicapâts? Scovacin? Ma cemût fevelistu, nono? Tu varessis di jessi plui politically correct! Poli… ce? E tu mi […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Car sharing

............
Mandi nono! Mandi frute. Ce brute muse! Cualchi probleme? O varès di là a Udin, ma o ai la machine a justâ. Eh, bon, lâ a Udin nol sarà mighe un probleme? Cuant che o jeri zovin o levi in biciclete! Sì, nono, lu sai. Ancje i cjargnei a vignivin jù de Cjargne batint il […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Streaming

............
Mandi nono! Mandi frute! Ti disturbio? Stâstu cjalant une robe par television? No sta preocupâti, nono, ven! O met in polse e o voi indevant une altre volte. Ah, ise une robe regjistrade? Âstu la cassete? No, nono! No si doprin plui lis cassetis. No ai nancje il videoregjistradôr! Robe passade. Usti, e cemût fâstu, […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Hype (ma ancje Keynote)

............
Mandi nono! Mandi frute! Ce stâstu cjalant tal computer, un film? No, nono, al è il keynote de Apple! Un chinot? Si cjolie tal computer ancje chel, cumò? Jo o ai miôr lâ a bevilu tal bar. Il keynote, nono. E je une conference fate cun ducj i gjornaliscj e i blogger par presentâ alc. […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS: «Chat»

............
Mandi nono! Mandi frute! Ce stâstu simpri a mateâ cun chel telefonut? No rivi mai a capî. O soi daûr di une chat su Whatsapp, nono. Di ce? Di une chat. Une robe che e covente par babâ, par fevelâ cun chei altris. Ah, tu sês daur a peteçâ! Cumò si use cussì? Si petece […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Influencer

............
_Mandi, nono! Mandi frute! Cemût? _Ben, nono. Tu, ce stâstu fasint? O cjalavi un dibatit par television, ma no rivi a capî masse. Cui sono chei li che a fevelin? _Fasimi viodi, nono. Chel li lu cognòs, al è Carlo Conti. No ai i ocjâi, ma cuant che o viôt une magle scure al è […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Spending review

............
Mandi, nono! Dulà vâstu? Mandi frute! O voi in comun, a fâ la cjarte di identitât. Cjale che vuê e je sierade la anagrafe! Cemût? Di miercus? E je simpri stade vierte di miercus. Lu sai, ma di un pâr di mês a àn cambiât orari, cumò a son vierts la metât des voltis. Parcè […] lei di plui +