Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Hype (ma ancje Keynote)

............


Mandi nono!
Mandi frute! Ce stâstu cjalant tal computer, un film?
No, nono, al è il keynote de Apple!
Un chinot? Si cjolie tal computer ancje chel, cumò? Jo o ai miôr lâ a bevilu tal bar.
Il keynote, nono. E je une conference fate cun ducj i gjornaliscj e i blogger par presentâ alc.
E ce presentino?
Il gnûf iPhone, nono! A àn fat un grum di hype tai ultins timps, o soi propite curiose.
Un grum di ce?
Di hype.
Viôt tu lis modis: une volte aes conferencis si fasevin i buffet cui volovàn (viodistu che o cognòs ancje jo peraulis forestis?). E cumò invezit ju fasino mangjâ tal laip, i gjornaliscj?
Ma no laip, nono: hype! Al ven dal inglês, anzit, dal american. Si fevelave di hype cuant che cualchidun al jere sù di suste.
Come cjoc?
Si, par esempli. E cumò si dîs “hype” ancje par fevelâ di cuant che une aziende e tire sù di suste un prodot, e met curiositât, lu sglonfe tant, e dîs alc cence dî masse, di mût che ducj a stedin in spiete di viodilu.
Un pôc come cul Nadâl. Vincjecinc dîs di Avent, e dopo e je simpri la stesse robe: doi dîs di mangjâ e bevi e cuatri par digjerî.
Alc dal gjenar, sì. Nome voltât in publicitât, par alc di vendi. A àn tacât l’an passât a mandâ fûr vôs e peteçs su chest telefonut: lis funzions, la batarie, la fotocjamare…
E la int ur sta daûr un an intîr par sintî di une batarie?
Cun dut ce che a rivin a meti in pîts cu la comunicazion, sì.
Al à di rindi, chest telefonut, par rivâ a paiâ un an di publicitât!
Sigûr, nono: lu vendin a votcent, nûfcent euros!
Cumò o ai capît parcè che lu clamin laip: parcè che lis aziendis i mangjin simpri parsore!
Dut câs, e funzione: ancje jo o soi chi a cjalâmi la presentazion, mi àn metût curiositât.
Sì, ma no si fâs cussì, però.
Parcè po, nono?
Cuntun telefonut di votcent euros a varessin di dâ champagne, o almancul un pôc di prosec, a chei puars gjornaliscj. E invezit dome chinot e mangjâ tal laip! A saran ancje brâfs a comunicâ, ma ce cragnins!
✒ Bete Di Spere

L’EDITORIÂL / Jù lis mans dal Tiliment

Walter Tomada
Traviersis, cassis di espansion, puints e viadots autostradâi, potenziament dal idroeletric: al mancje dome di metisi a sgjavâ cu lis trivelis par cirî gas o petroli! Ma parcè il Tiliment, che tancj studiôs a stimin jessi l’ultin flum salvadi de Europe, isal sot di dutis chestis menacis, invezit di jessi tutelât e protet cemût che […] lei di plui +

(L)Int Autonomiste / Cui aial pôre de “Cuistion furlane”?

Dree Valcic
✽✽ No ven plui nomenade, sparide dai radars dal dibatiment politic e culturâl. Di “Cuistion furlane” no si ’nt fevele plui. Di cent agns incà e esist chê meridionâl, cjare a Gramsci, e su chê miârs e miârs di students a àn fat tesis di lauree, a son stadis fatis ancjetantis cunvignis, ogjet di ogni […] lei di plui +

L’EDITORIÂL / La “bufule meloniane” e la autonomie inte glacere

Walter Tomada
“Si sin indurmidîts furlans, si sin sveâts melonians”: cun chestis peraulis un cjâr amì al à strent intun sproc sintetic il sens des elezions politichis che pardut a àn viodût a vinci fûr par fûr ancje chenti Fratelli d’Italia, il partît di Giorgia Meloni. Di storic i ai rispuindût che 100 agns fa une dì […] lei di plui +

La anteprime / Cors di furlan par gjornaliscj: consegnâts i atestâts

Redazion
Ai 27 di Setembar, te sede di Udin de Regjon Autonome Friûl-Vignesie Julie, a son stâts consegnâts i atestâts ai vincj gjornaliscj che a àn partecipât al prin cors di lenghe furlane inmaneât de ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane e dal Ordin regjonâl dai gjornaliscj. La consegne dal document ai professioniscj de comunicazion […] lei di plui +