Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Shabby chic

............

Mandi, Bete!
Mandi nono! Sêstu vignût a cjatâmi?
O passavi di chi… ce fâstu cun chel scrin, âstu di piturâlu?
No, no, nono, lu met tal tinel!
Ma cemût? Lu metistu cussì? Cence comedâlu? Al è dut scrodeât!
Scrodeât?
Cjale chi la vernîs, dute scussade!
Ma nono! Al è fat a pueste cussì. Al è un mobil “shabby chic”!
Scia… ce?
Shabby chic”. Al è un stîl che al va une vore di mode cumò.
Ma “chic” no volevial dî elegant? Cjale che cualchi peraule di inglês le sai ancje jo, eh.
Chic” al è francês, nono.
Po ben, simpri robe foreste. E dut câs, chê robe chi no mi somee “chic” nancje un pôc.
Al è “chic” parcè che al fâs pensâ al stîl de mobilie des cjasis di campagne inglesis. Al è nassût cussì.
E jo no sai plui cemût dîti che no vin sigûr di fâsi insegnâ il stîl di chei altris, soredut dai inglês! Sâstu, no, che chei a metin il ketchup parsore dai spaghets?
Ma ce jentrial il mangjâ, cumò, nono?
Il mangjâ al jentre simpri, ninine mê! Che cu la panze plene di chê robe là, no si pues fâ la mode! Dut câs, chescj inglês no sono nancje bogns di comedâ un mobil cuant che al è scrodeât?
Tal ai dite, nono: al è il stîl cussì. I mobii a àn di someâ vecjos, doprâts.
Jo no rivi propite a capîus, voaltris. O lais ator cui bregons sbregâts, cul scjatùs tai cjavei…
Shatush”, nono!
Bon, chê robe li che tu someis cu la tinte di cuatri mês prime. Ma jo no sai: o sês zovins e o lais daûr aes robis vecjis! Ma almancul, ju vendino a metât presit, chescj mobii “shabby chic”?
Eh, no, nono! Figurìnsi. A son di mode, duncje tu âs di paiâju!
Eh, figurìnsi, sì, se no cjatin il mût di gjavâti fûr bêçs. Dut câs, vuê o soi content, frute.
Parcè po, nono?
Parcè che o ai scuvierzût che o soi di mode! Tal cjast o ai une mobilie interie, dute “shabby chic”! Jo le clamavi scrodeade, ma nol impuarte, miôr cussì.
Bete di Spere

L'editoriâl / Macroregjons, une oportunitât di racuei

Alessandro Ambrosino - Graduate Institute, Gjinevre
Lis strategjiis macroregjonâls a son la ultime “invenzion” UE par favorî la cooperazion teritoriâl. Trê di cuatri si incrosin in Friûl Intai ultins agns, la Union Europeane si è sfuarçade in maniere vigorose di vignî dongje di plui ai citadins e – su la fonde di chest cambi di rote – e à ricognossût une […] lei di plui +

Il numar in edicule / Jugn 2022

Dree Venier
Jugn 2022 – L’EDITORIÂL. La multiculturalitât e valorize il grant e il piçul / (L)INT AUTONOMISTE. Il pericul centralist al è tal Dna dai partîts talians / PAGJINE 2 – LA STORIE. Di Udin a Pesariis par promovi la mont e i prodots furlans / INT DI CJARGNE. Aziende Agricule Rovis Sabrina di Davài di […] lei di plui +