Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

NO SON PERAULIS PAR VECJOS: «Chat»

............


.

Mandi nono!
Mandi frute! Ce stâstu simpri a mateâ cun chel telefonut? No rivi mai a capî.
O soi daûr di une chat su Whatsapp, nono.
Di ce?
Di une chat. Une robe che e covente par babâ, par fevelâ cun chei altris.
Ah, tu sês daur a peteçâ! Cumò si use cussì? Si petece scrivint tal telefonut?
Ma no son mighe dome peteçs. Cumò, par esempli, o soi te chat cu lis maris dai fruts dal asîl, par organizâ la fieste di fin dal an.
E la organizaiso cuntune petechat? Ma tropis sêso?
In vincjesiet, nono.
Vincjesiet? Ma cemût fâstu a metiti dacuardi, cussì? Tu âs di scrivi vincjesiet voltis la stesse robe! No isal miôr cjatâsi intun puest?
Ma no, nono: al è un grum plui comut cussì. No si scrîf mighe a ducj un par un. Cjale: tu fasis un grup cun ducj i contats che tu vûs. Dopo tu scrivis chi e ducj chei dal grup a lein.
Viôt tu ce robe, cheste petechat.
Ma nono, vonde clamâle cussì: si clame dome chat!
Cjale frute. I inglês saran bulos par tantis robis, ma a puedin ancje sbaliâ cualchi volte. Cun vincjesiet feminis che a fevelin dutis insiemi, il non just al è propit petechat.
Sù po, nono. Al è un mût plui facil par organizâsi cence bisugne di viodisi. Pecjât che cualchidun nol rispuindi mai.
Nol varà ancjemò cjapât in man il telefonut!
No, no, cjale: tu puedis viodi cui che al à let ce che tu âs scrit fracant chi. Viodistu?
Ma ce striament isal? Cemût fasie il to telefonut a savê cui che al à let?
E mi dîs ancje cui che al sta scrivint in chest moment. Cjale: “Anna sta scrivendo”.
Mi fâs un pocje di pôre che petechat li, cemût che si clame…
Whatsapp!
Eh, chel satrap! Cuant che noaltris o vevin di metisi dacuardi par alc, si cjatavin tal bar di Catine. Ancje jê, come il satrap, e jere simpri a disposizion par peteçâ. E ancje a jê, se tu i disevis alc, lu diseve a ducj chei altris che a lavin tal bar, e in timp reâl. Ma sigûr no vignive a spiâti in cjase tô!
✒ Bete Di Spere

L'editoriâl / Macroregjons, une oportunitât di racuei

Alessandro Ambrosino - Graduate Institute, Gjinevre
Lis strategjiis macroregjonâls a son la ultime “invenzion” UE par favorî la cooperazion teritoriâl. Trê di cuatri si incrosin in Friûl Intai ultins agns, la Union Europeane si è sfuarçade in maniere vigorose di vignî dongje di plui ai citadins e – su la fonde di chest cambi di rote – e à ricognossût une […] lei di plui +

Il numar in edicule / Jugn 2022

Dree Venier
Jugn 2022 – L’EDITORIÂL. La multiculturalitât e valorize il grant e il piçul / (L)INT AUTONOMISTE. Il pericul centralist al è tal Dna dai partîts talians / PAGJINE 2 – LA STORIE. Di Udin a Pesariis par promovi la mont e i prodots furlans / INT DI CJARGNE. Aziende Agricule Rovis Sabrina di Davài di […] lei di plui +