Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Cuscus

............

_Mandi nono! Sêstu vignût a cjatâmi?
Mandi, frute! Ce fasistu?
_O stoi daûr a fâ di gustâ: o ai comprât i cesarons frescs.
Bogns! Cemût ju fâstu, cul rîs?
_No, o fâs il cuscus.
I cesarons cul scus? Ma sono bogns? Nol isal miôr discocolâju?
_Ma no “cul scus”, nono, il cuscus! Lu âstu mai provât? Tu puedis fâlu cun lis verduris, i gjambars, ancje cun l’ûf.
Cjale, il gjambar cul scus al pues ancje lâ ben, ma l’ûf propite no. Sâstu di dulà che al ven fûr, no?
_No il scus, nono, il cuscus! Al ven da l’Afriche.
L’Afriche? Ah, cumò o ài capît dut. Crodarai ben che in Afriche e mangjin ancje il scus: no àn nuie altri di parâ ju. Ancje jo in timp di vuere o mangjavi ancje lis crodiis dal formadi, e preâ di cjatâlis!
_Cus-cus, nono, cus-cus: e je une robe fate cun la semule.
Ah, il gries! E clamilu cul so non!
_Nol è propite gries, al è plui grues, cui grignei plui grancj. Si mangjilu come la paste e il rîs.
E no puedistu doprâ la paste o il rîs come ducj?
_Si fâs par cambiâ, nono, par variâ l’alimentazion. Cumò tu cjatis te buteghis un grum di robis di mangjâ di prin al puest di paste e rîs. Îr par esempli o ai fate la quinoa, che altre dì il bulgur.
Prime une robe africane, cumò une robe bulgare. Ma almancul che tu cirissis di copiâ i francês, i spagnûi: cualchidun che al è bon di fâ di gustâ! Âstu mai sintût cualchidun che al va in Afriche o in Bulgarie par mangjâ ben? Scoltimi me, frute: no stâ a lâ a cirî gnot. Il mangjâ plui bon al è chel furlan.
_Bulgur, no bulgar! Ancje chel al è fat cul forment, nome che al è turc.
Un bulgar turc: ce raze di messedot.
_Alore, nono, ti fermistu a gustâ chi di me?
Mi fermi vulintîr par fâti compagnie, ma che robe lì jo no la mangji.
_Ma no ai nuie altri di dâti, nono. Nancje un toc di formadi: o ai ancjemò di fâ la spese.
No, stâ a bacilâ, frute, mi contenti di pôc. Cjale, vuè o mangji come i africans ancje jo: pan e nuie! ❚
✒ Bete Di Spere

A torzeon pal Friûl / “Der Voschank”, il spetacul des mascaris sauranis

Sara Traunero
La tradizion dal “Kheirar” e dal “Rölar” e cjape dentri dut il paîs Mascaris bielis e mascaris brutis, cun musis intaiadis intal len e cu lis liniis plui diferentis, a son lis protagonistis assoludis di une ricorence tant curiose che antighe: al è il Carnevâl di Sauris, intal dialet sauran locâl cognossût ancje tant che “Der Voschank”.L’aspiet […] lei di plui +

A torzeon pal Friûl / La maravee di scuvierzi il Carnevâl rosean

Diego Navarria
Cuatri amîs inmagâts de origjinalitât di lenghe, musiche e bai dal Cjanâl incjantonât jenfri lis Musis e la mont Cjanine In ce aventure che mi soi butât! Dut par lâ daûr di mê madone! Cumò, aes trê dopomisdì, achì in machine o sin in cuatri: jo, Mario Dean, 46 agns, professôr di talian tal Marinelli, […] lei di plui +

Libris simpri bogns / Emilio Nardini, “Par vivi”, Udin, 1921

Laurin Zuan Nardin
“Apene finidis di lei lis poesiis dal cont Ermes, il dotôr Cesare, fra i batimans dal public, al si ritire daùr l’uniche quinte preparade a zampe dal… palc scenic. Ma, pal bessologo, che il devi recità il brâf atôr di san Denel, Giovanin Tombe, ‘e ocòr une scene, e il dotôr Cesare la proviot cussì:…” […] lei di plui +

Interviste / Numb il cjan scjaladôr (e il so paron Thomas)

Dree Venier
Di un probleme ae çate al record in mont: interviste cun Thomas Colussa, che cul so Numb al sta pontant al record di altece lant sul Mont Blanc O vevi za intervistât Thomas Colussa, 40 agns, un pâr di agns indaûr. In chê volte al jere un “furlan a Milan” e al faseve il personal […] lei di plui +