Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Cuscus

............

_Mandi nono! Sêstu vignût a cjatâmi?
Mandi, frute! Ce fasistu?
_O stoi daûr a fâ di gustâ: o ai comprât i cesarons frescs.
Bogns! Cemût ju fâstu, cul rîs?
_No, o fâs il cuscus.
I cesarons cul scus? Ma sono bogns? Nol isal miôr discocolâju?
_Ma no “cul scus”, nono, il cuscus! Lu âstu mai provât? Tu puedis fâlu cun lis verduris, i gjambars, ancje cun l’ûf.
Cjale, il gjambar cul scus al pues ancje lâ ben, ma l’ûf propite no. Sâstu di dulà che al ven fûr, no?
_No il scus, nono, il cuscus! Al ven da l’Afriche.
L’Afriche? Ah, cumò o ài capît dut. Crodarai ben che in Afriche e mangjin ancje il scus: no àn nuie altri di parâ ju. Ancje jo in timp di vuere o mangjavi ancje lis crodiis dal formadi, e preâ di cjatâlis!
_Cus-cus, nono, cus-cus: e je une robe fate cun la semule.
Ah, il gries! E clamilu cul so non!
_Nol è propite gries, al è plui grues, cui grignei plui grancj. Si mangjilu come la paste e il rîs.
E no puedistu doprâ la paste o il rîs come ducj?
_Si fâs par cambiâ, nono, par variâ l’alimentazion. Cumò tu cjatis te buteghis un grum di robis di mangjâ di prin al puest di paste e rîs. Îr par esempli o ai fate la quinoa, che altre dì il bulgur.
Prime une robe africane, cumò une robe bulgare. Ma almancul che tu cirissis di copiâ i francês, i spagnûi: cualchidun che al è bon di fâ di gustâ! Âstu mai sintût cualchidun che al va in Afriche o in Bulgarie par mangjâ ben? Scoltimi me, frute: no stâ a lâ a cirî gnot. Il mangjâ plui bon al è chel furlan.
_Bulgur, no bulgar! Ancje chel al è fat cul forment, nome che al è turc.
Un bulgar turc: ce raze di messedot.
_Alore, nono, ti fermistu a gustâ chi di me?
Mi fermi vulintîr par fâti compagnie, ma che robe lì jo no la mangji.
_Ma no ai nuie altri di dâti, nono. Nancje un toc di formadi: o ai ancjemò di fâ la spese.
No, stâ a bacilâ, frute, mi contenti di pôc. Cjale, vuè o mangji come i africans ancje jo: pan e nuie! ❚
✒ Bete Di Spere

L'EDITORIAL / Preâ par furlan al è onôr e no pecjât

Walter Tomada
Jo no jeri ancjemò nassût cuant che pre Checo Placerean al tacave a voltâ il Messâl par furlan. A son passâts passe 50 agns e i furlans no àn ancjemò plen dirit, pe Glesie di Rome, a preâ inte lôr lenghe. La Conference Episcopâl dai Talians e à mancjât, ancjemò une volte, di fâ bon […] lei di plui +

Gnovis / Acuile sportive furlane

Redazion
Joibe di sere aes 6 intal Salon dal Popul dal Palaç da Comun di Udin si tignarà la cerimonie di consegne de prime edizion dal premi ACUILE SPORTIVE FURLANE, un gnûf ricognossiment che al met dongje il valôr dai risultâts sportîfs ae cussience identitarie che i campions furlans di ogni sport a son bogns di […] lei di plui +

Gnovis / Brâf Agnul! La to vôs e fâs onôr al Friûl

Redazion
O saludìn cun braùre e emozion il Premi Nonino Risit d’Aur che al è stât assegnât a Agnul Floramo, un inteletuâl di gale che i letôrs de “La Patrie dal Friûl” a cognossin di agnorums in dut il valôr des sôs ideis: difat al à scrit sul nestri gjornâl centenârs di articui e cun nô […] lei di plui +

L’EDITORIÂL / Parons vecjos e gnûfs de informazion

A i 24 di Mai dal 1946, juste trê mês dopo che pre Bepo Marchet e Felix Marchi a vevin fondade “La Patrie dal Friûl”, un grup di industriâi triestins al à screât a Udin un gjornâl cuotidian clamantlu “Messaggero Veneto”. In chê volte Carlo Tigoli, il diretôr, e ducj chei che lu àn finanziât, […] lei di plui +