Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Mandi Federico

............

MANDI FEDERICO
Intant che o jerin in stampe, o vin savût de muart di Federico Tavan, il poete di Andreis.
Lu ricuardìn cui viers di “Anc’ jò ‘e ven jù“:
E quan’ che / al profum de dut / ce ch’al è de biel restât / uchì / a no me basta pì / alora / ài prope decidût / špiéteme / anc’ jò ‘e ven jù / ulà che tu so tu / mare. / Cu’un ultin / stoc desperât / me presente / denant dal tribunâl / par éisse judicât. / Oh no / jò ‘e n’ài tolét-su nua / inveze tu / tu so partida /  par colpa dal mal / tu ‘veve i tiò fis / in tai vuoe la vua da continuâ. / Jò mare prope nua. / slùngja una man / ades / in tal freit / in tal scûr / no sinteš-tu la me fuarta e žovena? / A me resta nome / un flour ades mare / un flour / che da la tiera negra ch’a n’à vintz / al spunta sul tuô cour / a se slargia sul gnô / par convinzeme / ch’al è biel / murî cussì / ce mout che tu so muarta tu / vordant lassù.
Mandi, Federico, nestre preseose eresie. ❚

(L)Int Autonomiste / Un popul cence plui vôs in cjapitul

Dree Valcic
✽✽ Nol è par fâmi i fats di chei altris, ancje se o sai benon che ae fin in ogni câs i efiets a saran deleteris ancje pai furlans, ma o crôt di interpretâ un sintiment slargjât e un dubi gjenerâl, domandantmi parcè che a àn fat colâ Draghi. No si trate, che al sedi clâr, […] lei di plui +

L’EDITORIÂL / LA PATRIE DAL FRIÛL AL SALON DAL LIBRI DI TURIN

Walter Tomada
Dai 19 ai 23 di Mai no steit a cirînus, noaltris de “Patrie”: no sarin in Friûl, ma inaltrò.◆ No, no lìn in esili. Pal moment, jessi “furlans che no si rindin” nol è ancjemò une colpe. Salacor lu deventarà, ma pal moment o podin jessi “libars di sielzi” di lâ in “mission”. Une mission […] lei di plui +