Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Mandi Federico

............

MANDI FEDERICO
Intant che o jerin in stampe, o vin savût de muart di Federico Tavan, il poete di Andreis.
Lu ricuardìn cui viers di “Anc’ jò ‘e ven jù“:
E quan’ che / al profum de dut / ce ch’al è de biel restât / uchì / a no me basta pì / alora / ài prope decidût / špiéteme / anc’ jò ‘e ven jù / ulà che tu so tu / mare. / Cu’un ultin / stoc desperât / me presente / denant dal tribunâl / par éisse judicât. / Oh no / jò ‘e n’ài tolét-su nua / inveze tu / tu so partida /  par colpa dal mal / tu ‘veve i tiò fis / in tai vuoe la vua da continuâ. / Jò mare prope nua. / slùngja una man / ades / in tal freit / in tal scûr / no sinteš-tu la me fuarta e žovena? / A me resta nome / un flour ades mare / un flour / che da la tiera negra ch’a n’à vintz / al spunta sul tuô cour / a se slargia sul gnô / par convinzeme / ch’al è biel / murî cussì / ce mout che tu so muarta tu / vordant lassù.
Mandi, Federico, nestre preseose eresie. ❚

Stin dongje ae Patrie

Redazion
La seconde edizion de manifestazion “Stin dongje ae Patrie” e rapresente un moment di incuintri e di solidarietât cul mensîl “La Patrie dal Friûl”, gjornâl scrit fûr par fûr in lenghe furlane fintremai dal lontan 1946. Inte serade, che e sarà presentade dal diretôr Walter Tomada e di Serena Fogolini, si daran la volte musiciscj, […] lei di plui +