Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

CONTECURTE. “La mance” – Storiute di buinegnot n. 18

............

Rafael Cativel al à cjolte Miane di Piso. Lui al saveve lei e scrivi pulît. Invezit jê e faseve fature, ma par chel cont no voleve jessi di mancul.
Chest fat, zontât cuntun dedut di gjelosie, le puartave a cori jê sul puartel dal curtîl a spietâ la puestine, a vierzi par ordin la pueste ancje a non di Rafael e, za che e jere vierte, a lei biel planc ce che i scrivevin.
Ma par solit e rivave pueste de prime fie Dusuline, a servî a Turin di frutate tune cjase di siôrs che i volevin ben come a une fie.
Dusuline e jere a stâ cui siôrs, no veve spesis di sorte (al plui, cualchi cine la fieste dopomisdì, che e à tant vaiût cu lis storiis di Robert Taylor e di Shirley Temple, e tan t ridût cun Cric e Croc), la mesade je mandavin cjase par ordin i siôrs tante che e jere e cun di plui, une volte, Dusuline e à zontât i doi francs di une mance vuadagnade, une dì, di une tant degnevule persone amie dai siôrs.
«Vi mando anche una mancia, che so che avete tanto bisogno» ur à scrit Dusuline, e sô mari Miane e leieve cumò e tornave a lei, cui voi sledrosâts di no podê crodi.
«Cje ca, Rafael, ce robones! Dusuline a dîs che nus mande une manze» e cor tal ort a visâ Rafael che al nase la robe a colp, cence bisugne di lei.
«Orpo di chê madone, Miane, sâtu che a Turin e àn manzes par ogni cjanton!»
«E par dute chê strade, cemût ae di fâ, puare bestie?»
«Ah bon, baste dîi alon e jê e sa dibessole vignî di Turin a Sante Marie».
«Sêtu sigûr?”
«Po no ûtu! A sarà cumò za rivade a mieze strade».
E jù strambolots di chê sorte, su la puarte dal ort, fin che Rafael i à dit dai doi francs e i à dit che sai tegni par se, di cjosi alc, in maniere un fregul di indulcîle e no sintî il verbumcaro par dute chê solfe che i veve fat. ■
di Ivano Urli

L'editoriâl / Macroregjons, une oportunitât di racuei

Alessandro Ambrosino - Graduate Institute, Gjinevre
Lis strategjiis macroregjonâls a son la ultime “invenzion” UE par favorî la cooperazion teritoriâl. Trê di cuatri si incrosin in Friûl Intai ultins agns, la Union Europeane si è sfuarçade in maniere vigorose di vignî dongje di plui ai citadins e – su la fonde di chest cambi di rote – e à ricognossût une […] lei di plui +

Il numar in edicule / Jugn 2022

Dree Venier
Jugn 2022 – L’EDITORIÂL. La multiculturalitât e valorize il grant e il piçul / (L)INT AUTONOMISTE. Il pericul centralist al è tal Dna dai partîts talians / PAGJINE 2 – LA STORIE. Di Udin a Pesariis par promovi la mont e i prodots furlans / INT DI CJARGNE. Aziende Agricule Rovis Sabrina di Davài di […] lei di plui +