Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

RICETE. Polbo feira – Folp a la galiziane

............

Ingredients:
Un folp conzelât
Sâl grues
Pevarele
Vueli extravergjin di ulive
Cjoli un folp conzelât e lassâlu disconzelâ tal frigorifar. Se o cjolês un folp fresc, netaitlu de robe di dentri e conzelaitlu: in cheste maniere la cjar e sarà plui tenare, cence vê di batilu, po dopo disconzelaitlu tal frigorifar. Curâ e lavâ il folp, se al covente. Cuntun pâr di fuarpiis di cusine taiâ la peleate che e je jenfri un tentacul e chel altri, ma no gjavâle. Meti a scjaldâ une cite cun tante aghe, no salade: cuant che e tache a boli cjapâ il folp pal cjâf e tocjâlu ta la aghe di bol, lassâlu dentri cualchi secont e tornâ a tirâlu sù. Si viodarà che in cheste maniere i tentacui si tirin. Tornâ a tocjâlu e a tirâlu sù par trê voltis e infin lassâlu jù e tignîlu a cuei: i volaran salacor jenfri 30 e 60 minûts, ma si à di viodi daûr di trop che al è grant. Cuant che al è cuet studâ il fûc e lassâ clipî il folp te sô aghe, po dopo scolâlu. Taiâ i tentacui dal folp a fetis gruessis un centimetri, e il cjâf a tocuts. Cuinçâlu cun sâl grues, vueli extravergjin di ulive, pevarele. Si pues ancje servîlu cuntun jet di patatis che si à spelât taiât a fetis e cuet te aghe vanzade dopo cuet il folp. ❚
✒ Sandri Carrozzo

L’EDITORIÂL / Jù lis mans dal Tiliment

Walter Tomada
Traviersis, cassis di espansion, puints e viadots autostradâi, potenziament dal idroeletric: al mancje dome di metisi a sgjavâ cu lis trivelis par cirî gas o petroli! Ma parcè il Tiliment, che tancj studiôs a stimin jessi l’ultin flum salvadi de Europe, isal sot di dutis chestis menacis, invezit di jessi tutelât e protet cemût che […] lei di plui +

(L)Int Autonomiste / Cui aial pôre de “Cuistion furlane”?

Dree Valcic
✽✽ No ven plui nomenade, sparide dai radars dal dibatiment politic e culturâl. Di “Cuistion furlane” no si ’nt fevele plui. Di cent agns incà e esist chê meridionâl, cjare a Gramsci, e su chê miârs e miârs di students a àn fat tesis di lauree, a son stadis fatis ancjetantis cunvignis, ogjet di ogni […] lei di plui +

L’EDITORIÂL / La “bufule meloniane” e la autonomie inte glacere

Walter Tomada
“Si sin indurmidîts furlans, si sin sveâts melonians”: cun chestis peraulis un cjâr amì al à strent intun sproc sintetic il sens des elezions politichis che pardut a àn viodût a vinci fûr par fûr ancje chenti Fratelli d’Italia, il partît di Giorgia Meloni. Di storic i ai rispuindût che 100 agns fa une dì […] lei di plui +

La anteprime / Cors di furlan par gjornaliscj: consegnâts i atestâts

Redazion
Ai 27 di Setembar, te sede di Udin de Regjon Autonome Friûl-Vignesie Julie, a son stâts consegnâts i atestâts ai vincj gjornaliscj che a àn partecipât al prin cors di lenghe furlane inmaneât de ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane e dal Ordin regjonâl dai gjornaliscj. La consegne dal document ai professioniscj de comunicazion […] lei di plui +