Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

LA FABRICHE DAI… LIBRIS – CONTECURTE. Catine, il mus e la strie

............

E jere une volte une strie che si clamave Melanie e e veve un mus cu lis alis che al cjantave.
Melanie e jere pelose, bavose, il muscli jenfri i dêts e brute di no podê cjalâ.
E viveve intun cjôt a Buri e ducj chei dal paîs a vevin pôre di jê. A scugnivin bussâle e puartâi cjar, vin, formadi, verduris e ogni tant parfin un frut. Tancj a vevin provât a copâle, ma ogni volte il mus ju fermave cjantant:
«Tu che tu âs platât il curtìs/ no tu larâs vie cui toi pîts».
e ancjemò:
«Tu che tu âs puartât il forcjon/ tu larâs vie cuntune maledizion».
Melanie, cuant che sintive cjantâ cussì, e tramudave l’om intune carote e la deve al mus.
Tal paîs e jere une zovine, puare, sfortunade, di non Catine. Ducj le clamavin “pêl di carote”. Jê e lavorave intune stale e cuant che le netave e cjantave.
Une dì chei di Buri a mandin Catine li de strie. Jê e cjape sù la robe di mangjâ, le cjarie suntun cjaruç e e partìs. Rivade tal cjôt di Melanie, Catine e sberle: «Melanie, salte fûr!»
«Cui sêstu tu par comandâmi?» e dîs la strie, vignint fûr svolant sul mus.
«Ti ai puartât di mangjâ, ma tal doi dome se tu mi disis dulà che a son i fruts!»
Melanie, che e voleva fâsi un dôs ridadis, i propon: «Tal disarai dome se tu mi bussis i pîts!»
Catine, cence scomponisi, lu fâs.
La strie, però, rabiose e bausarie, i dîs: «Brave, ma nol baste. Cumò tu âs di netâmi il cjôt prime che il soreli al rivi daûr dal cjampanili di Buri».
Ma Catine in cuatri e cuatri vot e lustre dut, tant di podê spielâsi par tiere. La strie, furiose come un cenglâr, i ordene: «Cumò vonde! O tu cjantis miôr dal gno mus, o ti fâs deventâ une verze!»
Ma il mus al cjantave dome cuant che a volevin copâ la strie, e Catine no veve tristerie. Cussì la bestie e à dome cuarnât. Catine invezit, usade a cjantâ, e veve la vôs di un agnul.
Melanie, sintint chê melodie, e scomence a vaî e devente buine.
E cun jê dut si trasforme: la strie e torne biele, il cjôt al devente une vile cuntun grandissim zardin e il mus si tramude in un bielissim zovin. Dentri de vile a jerin i fruts che a zuavin.
«Grazie Catine», e dîs Melanie, «Tu mi âs tirade fûr de maledizion. Par sdebitâmi ti lassi vivi te mê vile cun gno fi».
E di chel moment, ducj a jerin vivûts feliçs e contents.
dai Fruts di furlan – 2A e 2B Scuele Medie di Buri.
(Alessandra Bardus, Marco Bertelli, Alessandro Bolzicco, Silvia Cavan, Michele Durì, Giovanni Lerussi, Alessia Meroi, Irene Micheletti, Claudio Bertoldi, Alex De Sabbata, Alex Maestrutti, Simone Specogna, Emma Valentinis, Robert Wesolowski, Matteo Buttus, Maria Schneider)

L'editoriâl / Macroregjons, une oportunitât di racuei

Alessandro Ambrosino - Graduate Institute, Gjinevre
Lis strategjiis macroregjonâls a son la ultime “invenzion” UE par favorî la cooperazion teritoriâl. Trê di cuatri si incrosin in Friûl Intai ultins agns, la Union Europeane si è sfuarçade in maniere vigorose di vignî dongje di plui ai citadins e – su la fonde di chest cambi di rote – e à ricognossût une […] lei di plui +

Il numar in edicule / Jugn 2022

Dree Venier
Jugn 2022 – L’EDITORIÂL. La multiculturalitât e valorize il grant e il piçul / (L)INT AUTONOMISTE. Il pericul centralist al è tal Dna dai partîts talians / PAGJINE 2 – LA STORIE. Di Udin a Pesariis par promovi la mont e i prodots furlans / INT DI CJARGNE. Aziende Agricule Rovis Sabrina di Davài di […] lei di plui +