Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

EDITORIÂL – Ocjo, si vierzin lis scuelis!

............


No crôt che a saran lôr a lei l’articul ma di sigûr al è par lôr che o scrivìn, che o cirìn di tignî alte la bandiere dal Friûl e de sô int. O volarès pardabon saludâ e augurâ ogni ben a dutis chês frutinis, a chei fantacins che, in chescj dîs achì, a tachin di gnûf a lâ a scuele.
Al è impuartant studiâ, i nestris vecjos lu savevin ben e a àn fat ogni fature parcè che almancul cualchidun in famee al fos “studiât”. Ma lu savevin ancje chei plui zovins che a àn combatût une vore par vê la Universitât furlane.
Ancjemò plui impuartant che te scuele no si vedi di vergognâsi de nestre lenghe furlane, di no sintîsi contadins, puare int, dome parcè che cualchi pipinot in catedre al sburtarà par fâle dismenteâ, o piês ancjemò al tacarà a dî che cussì no si impare a lei e scrivi ben par talian.
Al jere un adesîf une volte dulà che al jere scrit: “Furlans, fevelait furlan che al è onôr e no vergogne”. Al larès ristampât par tignîlu simpri tal cjâf, soredut in chest moment dulà che al somee che sparâ cuintri la marilenghe al sedi deventât un sport talian.
E invezit ancjemò une volte miârs di gjenitôrs a àn scrit neri su blanc che a àn voie che i lôr fîs a puedin studiâ il furlan a scuele.
Fevelìnsi clâr: no son robononis, anzit, ma al è alc di dulâ partî e no nus a àn regalât nuie.
Une gruesse responsabilitât le àn mestris e professôrs: che no cirin di butâle in staiare o piês ancjemò che no vedin di viodi l’insegnament de lenghe tant che une ore di pause.
Chel pôc che si cjatarà tes aulis nus è costât fadie e lotis, che nissun di lôr si permeti di contentâsi di contâ une flabute o suiâse cuntune cjançonute.
O vin di vê rispiet pai nestris fruts, pal lôr doman. Noaltris o sin avonde usâts cuintri lis sflocjis e la arogance, lôr no.
A noaltris al è dificil fânus pôre o piês fânus tasê: a podin provâ a brusâ il prât ator di nô ma prime o dopo la ploie e rive simpri.
Dificil contânus balis come che a stan fasint a Triest e a Rome ma la nestre responsabilitât no je chê di fâsi i compliments di bessôi parcè che o sin brâfs a resisti, ma che di no molâ, propit parcè che chei frutins no nus domandin doman: “Parcè no lu vêso fat?”. ■
DREE VALCIC

L'editoriâl / Macroregjons, une oportunitât di racuei

Alessandro Ambrosino - Graduate Institute, Gjinevre
Lis strategjiis macroregjonâls a son la ultime “invenzion” UE par favorî la cooperazion teritoriâl. Trê di cuatri si incrosin in Friûl Intai ultins agns, la Union Europeane si è sfuarçade in maniere vigorose di vignî dongje di plui ai citadins e – su la fonde di chest cambi di rote – e à ricognossût une […] lei di plui +

Il numar in edicule / Jugn 2022

Dree Venier
Jugn 2022 – L’EDITORIÂL. La multiculturalitât e valorize il grant e il piçul / (L)INT AUTONOMISTE. Il pericul centralist al è tal Dna dai partîts talians / PAGJINE 2 – LA STORIE. Di Udin a Pesariis par promovi la mont e i prodots furlans / INT DI CJARGNE. Aziende Agricule Rovis Sabrina di Davài di […] lei di plui +