Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

RICETE. Sope di ai

............

Timp pe preparazion: 10 minûts • Timp par cuei: 20 minûts
Ingredients par cuatri personis
200 grams di ai (miôr se chel delicât ma saurît di Resie), spongje, 1 litri di brût di verdure, 250 ml di sbrume frescje, 2 sedons di farine blancje o amit (Maizena), sâl, daduts di pan (o une pagnoche rustiche parom, di disvuedâ e doprâ tant che une scudiele)
SI FÂS CUSSÌ
Netâ ben i spîs di ai (miôr gjavant il zermuei vert che al è tal mieç)
e taçâju fins fins. Fâju indorâ te spongje cjalde, stant ben atents di no fâju brusâ o cjapâ colôr. Zontâ a nêf la farine, e planc a planc zontâ il brût cjalt (di no fâ grums), e ancje metât de sbrume. Lassâ a flame medie
par 15-20 minûts, tant che l’ai si disfi. Zontâ ae fin il rest de sbrume, regolâ il sâl e, se al covente, dâ une masanade cul mixer a imersion.
Servî tes pagnochis o cun crostins di pan brustulîts te spongje.
A disin che e sedi une recipe francese, ma in veretât al è un plat une vore mitteleuropean, presint in Friûl massime in chês zonis influençadis
dai confins cun Austrie e mont slâf. Buine par frontâ lis ultimis butadis di frêt e di ploie prime che e rivi ben ben la Vierte.
Margherita Meggy Timeus

Stin dongje ae Patrie

Redazion
La seconde edizion de manifestazion “Stin dongje ae Patrie” e rapresente un moment di incuintri e di solidarietât cul mensîl “La Patrie dal Friûl”, gjornâl scrit fûr par fûr in lenghe furlane fintremai dal lontan 1946. Inte serade, che e sarà presentade dal diretôr Walter Tomada e di Serena Fogolini, si daran la volte musiciscj, […] lei di plui +