Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Propuestis indecentis

Arnalt Baracêt

I solits nazionaliscj talians di cjase nestre, daspò vê dât une man a chei di dute Italie che par desenis di agns a àn impedît di jentrâ in vore ae Costituzion taliane e di aprovâ in Parlament la leç di tutele di dutis lis minorancis linguistichis, si son metûts cumò di traviers al pont fondamentâl de leç regjonâl che à di jessi ancjemò fate buine dal nestri Consei: l’insegnament dal furlan tes scuelis. Chescj personaçs, simpri contrariis al ricognossiment de identitât furlane dal nestri popul e ae sô valorizazion, si son scuvierts, tal câs, “un grum democratics”: “tes scuelis dal Friûl” a disin “prime di puartâ il furlan ai arlêfs, a àn di jessi clamâts a decidi, an par an, i lôr gjenitôrs”. Dut chest nol à nuie di democratic se no chel di otignî il risultât che la scuele e la Universitât dal Friûl no saressin in stât di organizâsi a timp pe dibisugne: no savaressin cun sigurece cetancj arlêfs che a frecuentaressin lis lezions e di cetancj mestris e professôrs preparâts che e sarès dibisugne. Dut al larès in staiare, lassât ae spontanitât e al disordin. La scuele e la Universitât cussì no si impegnaressin, ma nancje i arlêfs e i lôr gjenitôrs che a varessin dutis lis resons par stufâsi. Chescj personaçs achì a san benon che la tutele dal furlan no je par nuie imponude. Di fat, tai agns passâts i Comuns e lis Provinciis di Gurize, Pordenon e Udin lu bielzà àn fissât, dacuardi cu la int furlane. Cul proveditôr ai studis di chê volte, prof. Forte, il 70-80 % dai gjenitôrs des trê provinciis furlanis a àn declarât par scrit che a jerin dacuardi par insegnâ il furlan a scuele. E alore? Alore, al massim si pues zontâ dome il dirit dal singul arlêf di jessi esonerât dal frecuentâ l’insegnament de lenghe furlane. Ai sorestants de Regjon che prime a domandin di meti adun propuestis par fâ la leç di tutele a doi grups di savis de Universitât e de furlanetât e daspò a butin te scovacere il lôr contribût plui significatîf e impuartant, nô ur disin cun fuarce e cun clarece: tornait indaûr! Tornait a lis propuestis dai savis. Cirît di capî che i furlans a son simpri plui convints di no acetâ il sotanât e di vê une dignitât di popul che al à dirit di esisti, cul sô Friûl unît e fuart, e di lâ indenant in Italie, in Europe e tal mont cu la sô lenghe, la sô culture milenarie, cu la sô muse. Curtis e che si tocjin! Ai partîts di chenti ur disìn cun peraulis scletis: se no volês capî il nestri resonament, i furlans us al fasaran capî cul vôt de prossime vierte. Che al sarà dome in pro di chei partîts e di chei candidâts che bielzà prime des elezions si saran impegnâts cui fats pai dirits de nestre int.

L'editoriâl / Macroregjons, une oportunitât di racuei

Alessandro Ambrosino - Graduate Institute, Gjinevre
Lis strategjiis macroregjonâls a son la ultime “invenzion” UE par favorî la cooperazion teritoriâl. Trê di cuatri si incrosin in Friûl Intai ultins agns, la Union Europeane si è sfuarçade in maniere vigorose di vignî dongje di plui ai citadins e – su la fonde di chest cambi di rote – e à ricognossût une […] lei di plui +

Il numar in edicule / Jugn 2022

Dree Venier
Jugn 2022 – L’EDITORIÂL. La multiculturalitât e valorize il grant e il piçul / (L)INT AUTONOMISTE. Il pericul centralist al è tal Dna dai partîts talians / PAGJINE 2 – LA STORIE. Di Udin a Pesariis par promovi la mont e i prodots furlans / INT DI CJARGNE. Aziende Agricule Rovis Sabrina di Davài di […] lei di plui +