Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Archivio 05/2011 – La Patrie dal Friûl

Mai 2011

............
EDITORIÂL – No si vent la tiere dulà che l’om al cjamine / VIERZIDURE – I furlans devant de imigrazion / Bon acet ma tal rispiet des nestris regulis / In Friûl, cuntun sium tal cjâf e la Afriche tal cûr / Ma a scuele interessial il furlan? / ATUALITÂT – Cimiant in muse a […] lei di plui +

IL VESCUL DI ROME NOL VEN A NORDEST

............
Ai 7 e ai 8 di Mai, il vescul di Rome Benedet XVI al sarà in visite a Vignesie. Par “sante scugne” nol à podût fâ di mancul di passâ di corse par Aquilee dulà che si fermarà dome un pâr di orutis. Ma i mass media a continuin a bati che al sarà tal […] lei di plui +