Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Tag: La mance

CONTECURTE. “La mance” – Storiute di buinegnot n. 18

............
Rafael Cativel al à cjolte Miane di Piso. Lui al saveve lei e scrivi pulît. Invezit jê e faseve fature, ma par chel cont no voleve jessi di mancul. Chest fat, zontât cuntun dedut di gjelosie, le puartave a cori jê sul puartel dal curtîl a spietâ la puestine, a vierzi par ordin la pueste […] lei di plui +