Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Categoria: La Patrie sot dal tei

No us lasse di bessôi / La Patrie sot dal tei

Redazion
Chest Istât “La Patrie” no us lasse di bessôi. Tacant di Cjarlins ai 16 di Lui, o presentarìn i numars dal nestri gjornâl intes placis dai paîs dal Friûl. Tancj Comuns nus stan dant bon acet e o sperìn di podê tornâ a cjatâsi insiemi, a resonâ sul Friûl di îr, di vuê e di […] lei di plui +